Przejdź do treści Skip to footer
podpisanie umowy
Dodano: 10.06.2022

Współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oficjalnie podpisana

W dniu wczorajszym reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podpisali umowę o współpracy międzyinstytucjonalnej.

Działalność Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, która zrzesza 41 samorządów subregionu południowego dotyka bardzo różnych obszarów merytorycznych, dlatego nie sposób nie skorzystać z wiedzy, doświadczenia i fachowców z konkretnych dziedzin, którymi nasz obszar funkcjonalny dysponuje. Zasoby kadrowe oraz myśl intelektualna regionu są bardzo bogate, dlatego zwróciliśmy się do źródła, czyli do Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, której nie tylko pracownicy naukowi, ale też absolwenci są ”fachowcami” w dziedzinach tożsamych z działalnością Stowarzyszenia.

Partnerstwo obejmować będzie w szczególności:

  • udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych,
  • współpracę naukowo-techniczną,
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć,
  • wspólną działalność publikacyjną,
  • współpracę przy realizacji tematów prac dyplomowych i magisterskich,
  • organizację praktyk studenckich oraz staży dla absolwentów,
  • współpracę specjalistów w zakresie wypracowania strategicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Podejmowanie wspólnych inicjatyw w tak szerokim zakresie wpłynie pozytywnie na rozwój obszaru Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego).

Pierwszym przedsięwzięciem, w które już zaangażowane są obie instytucje jest program współpracy, dotyczący planowania zrównoważonej mobilności na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej. Efektem będzie opracowanie przez Stowarzyszenie tzw. SUMP – planu strategicznego, obejmującego działania w zakresie realizacji potrzeb mobilności osób i gospodarki w Aglomeracji Beskidzkiej, zapewniających poprawę jakości życia.

Więcej o SUMP znajdziecie na stronie internetowej Aglomeracji Beskidzkiej pod linkiem:

https://aglomeracjabeskidzka.eu/plan-zrownowazonej-mobilnosci-aglomeracji-beskidzkiej-tzw-sump