Przejdź do treści Skip to footer

Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Ślaskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 15
Bielsko-Biała 43-300

KRS 0000814460
NIP 9372725684
REGON 38499542000000

Kontakt

tel. 33 822 70 11
tel. 33 822 83 99
biuro@aglomeracjabeskidzka.eu

Zespół

Paweł Niklewicz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
tel. 33 822 70 12
e-mail: pniklewicz@aglomeracjabeskidzka.eu 
  
Anna Korczyńska - Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia 
tel. 33 822 70 11
e-mail: akorczynska@aglomeracjabeskidzka.eu 
  
Bogusława Budny 
tel. 33 822 70 11, tel. 33 822 83 99
e-mail: bbudny@aglomeracjabeskidzka.eu   
  
Izabela Szczerbik-Nowak 
tel. 33 822 70 11, tel. 33 822 83 99
e-mail: inowak@aglomeracjabeskidzka.eu 

Beata Pudełko
tel. 33 822 70 11
email: bpudelko@aglomeracjabeskidzka.eu

Monika Król
tel. 33 822 70 11
email: mkrol@aglomeracjabeskidzka.eu

Szymon Matusiewicz
tel. 33 822 70 11
email: smatusiewicz@aglomeracjabeskidzka.eu

Agata Markiewicz
tel. 33 822 70 11
email: amarkiewicz@aglomeracjabeskidzka.eu

Jan Wnuczek - Inspektor Ochrony Danych
tel. 33 822 83 99
email: iod@aglomeracjabeskidzka.eu