Przejdź do treści Skip to footer
Udział w naborze KOLEJ PLUS – linia 97
Dodano: 30.09.2020

Udział w naborze KOLEJ PLUS – linia 97

Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA złożyła formularze zgłoszeniowe w ramach pierwszego etapu naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – #KolejPlus do 2028 roku dla dwóch ważnych projektów z punktu widzenia integracji i rozwoju transportu publicznego na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej. W tym dla projektu

  • „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka oraz odbudowa mijanki w Hucisku w ciągu linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka jako niezbędny element połączenia z centralną częścią województwa małopolskiego (ŻYWIEC – SUCHA BESKIDZKA -KRAKÓW)”.

Jest to jedno z połączeń oczekiwanych i pożądanych przez mieszkańców, samorządy obszaru AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ (subregionu południowego województwa śląskiego) oraz przez środowiska zabiegające o przywrócenie tego połączenia kolejowego.

Już w styczniu 2020 r. Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Stowarzyszenie) przyjęli stanowisko w sprawie priorytetowych projektów kolejowych na terenie subregionu południowego niezbędnych do rozwoju transportu w subregionie, wśród których znajduje się odcinek LK 97 Żywiec - Sucha Beskidzka.

Zgodnie z założeniami Programu Kolej Plus  nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi. Udział w Programie stanowi ogromną szansę na likwidację wykluczenia komunikacyjnego oraz wzrost atrakcyjności i rozwoju regionu. 

W ramach zakończonego w dniu 26 sierpnia br. pierwszego etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło blisko 100 wniosków. Zgłoszenia 4-krotnie przekraczają wartość środków planowanych na realizację Kolei Plus.