Przejdź do treści Skip to footer
tory kolejowe
Dodano: 14.06.2024

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 – Wybór najkorzystniejszej oferty

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowała informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

W ramach przetargu, w wyznaczonym do 22 stycznia br. terminie, złożono 11 ofert, z czego 6 mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. Zamawiający informował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 13 983 215,70 zł brutto.

W dniu dzisiejszym Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu przedstawiło konsorcjum: Koltech Infra Sp. z o. o. z Katowic (lider) wraz z Infrares Sp. z o. o. z Warszawy (11 974 050 PLN).

Informacje dostępne są pod adresem: Nowa Platforma Zakupowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)

W projekcie realizowanym w ramach Programu Kolej + partycypować finansowo będą członkowie Aglomeracji Beskidzkiej oraz Województwo Śląskie. Wkład samorządowy to 15% wartości inwestycji. Za koordynację partnerstwa samorządowego odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.