Przejdź do treści Skip to footer
pociąg
Dodano: 21.10.2021

LK190 – kolejny etap za nami

Pod koniec listopada br. upłynie termin złożenia dokumentacji w ramach II etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. Partnerzy projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) – Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka i zrzeszone w jego ramach samorządy, przygotowują niezbędną dokumentację. Zakończyły się prace związane z opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Jednocześnie strategiczny partner projektu – Województwo Śląskie – na ostatniej sesji Sejmiku Wojewódzkiego podjął już działania związane z zabezpieczeniem środków na realizację projektu, poprzez przyjęcie uchwały w tym zakresie.

Wspólny projekt jest jednym z 79, które walczą o dofinansowanie z puli środków Programu Kolej+ w wysokości 5,5 mld zł. Szacowany koszt rewitalizacji linii na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów na podstawie opracowanego studium to ok. 350 mln zł netto. Wydatek w 85% (oraz podatek VAT w całości) finansowany będzie ze środków PKP PLK S.A. – organizatora Programu Kolej+, natomiast samorządy z terenu Aglomeracji Beskidzkiej oraz Województwo Śląskie partycypować będą w sfinansowaniu pozostałych 15% kosztów inwestycji.

Wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla rewitalizacji linii kolejowej nr 190 zostało sfinalizowane wkrótce po zakończeniu konsultacji społecznych. Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi pracami analitycznymi stanowiły bazę do przyjęcia ostatecznych rozwiązań w ramach przygotowywanego projektu. Uwzględnione zostały propozycje dotyczące wyznaczenia nowych przystanków osobowych: Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko oraz Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, przesunięcia przystanku Bielsko-Biała Zachód pod wiadukt ul. Warszawskiej i skomunikowania go z ulicą, jak i z pobliskim centrum handlowym, pozostawienia przystanku Grodziec w istniejącej lokalizacji, a także nowych lokalizacji przystanków Jasienica k. Bielska oraz peronu Pogórze. Szczegóły można znaleźć TUTAJ

Korzyści dla mieszkańców Aglomeracji Beskidzkiej i okolic, jakie przyniesie rewitalizacja linii kolejowej nr 190 związane są przede wszystkim z utworzeniem szkieletowej sieci kolejowej jako głównej osi ekologicznego transportu publicznego na terenie Aglomeracji. „Domknięcie” sieci stanowić będzie potencjał dla uruchomienia kolei aglomeracyjnej, co przełożyłoby się na oczekiwane zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, udrożnienie komunikacji w subregionie.

Dla mieszkańców Aglomeracji, przede wszystkim z obszaru Śląska Cieszyńskiego, z pewnością ważne będzie uzyskanie komfortowej i ekologicznej alternatywy dla transportu samochodowego. Wymaga to jednak odpowiedniego cyklicznego rozkładu jazdy oraz oferty konkurencyjnej pod względem czasu dojazdu. Wstępne studium planistyczno-prognostyczne zakłada prędkości na linii od 60 do 100 km/ godz. na terenie miasta oraz od 80 do 100 km/ godz. poza miastem. Jednocześnie przewiduje się optymalny rozkład jazdy na poziomie od 12 do 16 par połączeń.

Istotną rolę dla atrakcyjności oferty transportu kolejowego w Aglomeracji stanowić będzie z pewnością nowoczesna i integracyjna infrastruktura transportowa, taka jak planowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej.