Przejdź do treści Skip to footer
LK190 mapa
Dodano: 4.10.2021

Raport z konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała

W ramach opracowywania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o. przeprowadziła konsultacje społeczne.

Mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia kolejowa nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała, mogli wyrazić swoją opinię na temat proponowanych rozwiązań biorąc udział w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych za pośrednictwem kanału YouTube lub/i wypełnić ankietę. Ankiety dla mieszkańców udostępnione były zarówno w tradycyjnej (papierowej) formie – dostępnej w urzędach gmin jaki i w formie on-line. Dodatkowo przygotowano stronę internetową oraz materiały papierowe – również dostępne w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w celu zapoznania zainteresowanych osób z założeniami Projektu. Ankietę dotyczącą proponowanych rozwiązań wypełniły 364 osoby (w tym 16 w wersji papierowej). Do 9 sierpnia br. stronę internetową odwiedziło 2 432 osoby.

W ramach opracowania dokumentu WSPP przeprowadzono liczne analizy dotyczące między innymi potencjału demograficznego proponowanych jak i istniejących lokalizacji punktów obsługi podróżnych, analizy techniczne – polegające na badaniu technicznej możliwości usytuowania danej stacji/przystanku, analizy odległości międzyprzystankowych, prognozy ruchu pasażerskiego oraz symulacje ruchu pociągów.

Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi badaniami stanowiły bazę do zaproponowania ostatecznych rozwiązań w ramach WSPP. Na podstawie powyższego przyjęto:

  • Propozycję nowego przystanku osobowego Bielsko-Biała Listopadowa – lokalizacja zgłaszana była w ankietach jako atrakcyjna dla mieszkańców, dodatkowo przystanek może zapewnić również obsługę tej części miasta, którą w pierwotnej wersji obsługiwać miał przystanek Filarowa (również zaznaczany w ankietach jako atrakcyjny dla mieszkańców) oraz istniejący przystanek Bielsko-Biała Górne – m. in. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, Tauron S. A., Starostwo Powiatowe,
  • Przesunięcie przystanku Bielsko-Biała Zachód pod wiadukt ul. Warszawskiej wraz z dowiązaniem tej lokalizacji do infrastruktury pieszej, w ten sposób uzyskujemy korzystne dla pasażera połączenie przystanku m. in. z pobliskim C.H. Sarni Stok,
  • Jako najkorzystniejszą lokalizację przystanku Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł przyjęto propozycję 2 znajdującą się przy ul. Kadłubka,
  • Brak budowy przystanku Jaworze Dolne,
  • Pozostawienie przystanku Grodziec Śląski w istniejącej lokalizacji,
  • Ponadto podjęto decyzję o nowej lokalizacji przystanków: Jasienica k. Bielska oraz peronu Pogórze.
  • Pozostałe propozycje nie zmieniły się w stosunku do tych przedstawionych w ramach konsultacji społecznych.

 

Wynikowe rozwiązania zawiera mapa przedstawiona poniżej:

MAPA

Raport z konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)