Przejdź do treści Skip to footer
I posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka
Dodano: 29.09.2020

I posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka

13 stycznia br. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbyło się I Zgromadzenie Ogólne powołanego w październiku ubiegłego roku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA, zrzeszającego 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu.

W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Bielska-Białej, przedstawiciele gmin i powiatów Subregionu Południowego oraz Dyrektor Związku Subregionu Zachodniego - Pan Adam Wawoczny, który przedstawił organizację oraz funkcjonowanie Związku.

Podczas posiedzenia zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia oraz podjęte uchwały dotyczące m.in. planu finansowego Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich. Ponadto przyjęta została uchwała w sprawie współpracy członków Stowarzyszenia w realizacji projektu dotyczącego gospodarki odpadami na terenie subregionu południowego województwa śląskiego oraz uchwała Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego priorytetowych projektów kolejowych na terenie subregionu południowego niezbędnych do rozwoju transportu
w subregionie. Uchwała ta uwzględnienia m.in. modernizację linii kolejowych nr 97
(na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka), 117 (na odcinku Bielsko-Biała – Kęty), 139
(na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń) i 190 (na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów). Stanowisko to zostanie przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego oraz do wiadomości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do PKP PLK S.A.

Przyjęty został również ramowy plan działania na rok 2020, który zakłada m.in. kontynuację wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020
oraz programowanie instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tematycznych objętych, podpisanymi w czerwcu 2018 r. przez wszystkich przedstawicieli jst Subregionu Południowego, listami intencyjnymi z zakresu m.in.: utworzenia sieci tras rowerowych, rozwoju i integracji niskoemisyjnego transportu, adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości powietrza, produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, ochrony różnorodności biologicznej na terenie subregionu, rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki na terenie subregionu południowego województwa śląskiego.