Przejdź do treści Skip to footer
podpisanie umowy
Dodano: 11.05.2021

Coraz bliżej przywrócenia ruchu na linii kolejowej Cieszyn – Bielsko-Biała

W bielskim Ratuszu przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka: Jarosław Klimaszewski - Przewodniczący Zarządu oraz Andrzej Płonka – Zastępca Przewodniczącego, podpisali umowę z konsorcjum firm: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. Wrocław oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. Hiszpania, na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)".

Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego  stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia rzeczowej rewitalizacji tego odcinka linii kolejowej nr 190. W ciągu najbliższych miesięcy Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia w ramach II etapu rządowego Programu Kolej+. Zadaniem Wykonawcy będzie również m. in. przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin na trasie linii kolejowej, tj. Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy oraz Skoczowa.

Realizatorem części inwestycyjnej projektu będzie PKP PLK S.A., natomiast zgodnie z założeniami Programu Kolej+ samorządy partycypować będą w kosztach realizacyjnych na poziomie 15%, przy czym 50% wkładu samorządowego Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka pozyskało od samorządu województwa śląskiego.

Informacje dotyczące wyboru Wykonawcy wstępnego studium planistyczno-prognostycznego zamieszczono na stronie Stowarzyszenia https://aglomeracjabeskidzka.eu/otwarto-oferty-rewitalizacja-linii-kolejowej-190).

Równolegle Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaangażowane jest w ramach Programu Kolej+ w realizację podobnego projektu dotyczącego linii kolejowej nr 97 Żywiec-Sucha Beskidzka, w którym funkcję lidera pełni Województwo Małopolskie.

Ponadto, Stowarzyszenie prowadziło aktywne działania dotyczące pozostałych istotnych linii kolejowych na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej. W kontekście „szprych” kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego Stowarzyszenie zwróciło uwagę na potrzebę włączenia miasta Bielska-Białej jako największego ośrodka subregionu do korytarza nr 7 oraz modernizacji i przywrócenia międzynarodowego znaczenia linii kolejowej nr 139. Jednocześnie Aglomeracja Beskidzka wyraziła sprzeciw wobec marginalizacji znaczenia linii kolejowej nr 93 na odcinku Chybie – Zebrzydowice.

Podkreślić należy także udział Stowarzyszenia w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz w równolegle toczącym się procesie konsultacyjnych zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK S.A. Dzięki uwagom zgłoszonym przez Stowarzyszenie wszystkie wymagające modernizacji strategiczne linie kolejowe (93, 97, 117, 139 oraz 190) uwzględnione są wśród planów inwestycyjnych PKP PLK S.A.

Mapa: Zamierzenia inwestycyjne PPKP PLK S.A. na terenie Aglomeracji Beskidzkiej (źródło: projekt dokumentu „PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWES.A.- zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Konsultacje_spoleczne/Marzec_2021/Dokument_-_konsultacje.pdf