Przejdź do treści Skip to footer
Otwarcie ofert
Dodano: 22.02.2021

Otwarto oferty - rewitalizacja linii kolejowej 190

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-B.–Wadowice-Kraków) w dniu 19 lutego br. dokonano otwarcia ofert.

Szczegółowa informacja tutaj