Przejdź do treści Skip to footer
grafika
Dodano: 7.10.2021

Zaproszenie do partycypacji społecznej w projekcie Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – Etap II Strategia terytorialna Partnerstwa

W ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowanego przez Związek Miast Polski, którego Beneficjentem jest Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, tj. Gminy Rajczy oraz Gminy Ujsoły oraz samorządów powiązanych funkcjonalnie z ww. jednostkami , tj. Gminy Istebna, Gminy Milówka, Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Radziechowy-Wieprz, został opracowany projekt Strategii terytorialnej dla ww. Partnerstwa. Strategia terytorialna Partnerstwa jest dokumentem o charakterze strategiczno-wdrożeniowym, stanowiącym odpowiedź na wybrane, kluczowe, wspólne problemy ww. 6 jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie strategia ta będzie stanowić element Strategii rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030.

Niniejszym zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii terytorialnej Partnerstwa ww. samorządów, dostępnym poniżej i zgłaszania uwag oraz opinii do dokumentu.

Uwagi oraz opinie należy zgłaszać drogą elektroniczną na załączonym formularzu do końca października br. na adres mailowy: biuro@aglomeracjabeskidzka.eu.

Do pobrania:

Projekt Strategii terytorialnej Partnerstwa 6 jst Aglomeracji Beskidzkiej

Formularz uwag