Przejdź do treści Skip to footer
Plan Sprawiedliwej Transformacji
Dodano: 2.04.2021

W kierunku zielonej gospodarki

31 marca br. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Planu Transformacji Województwa Śląskiego.  Jest to pierwsza, wstępna wersja dokumentu będąca wynikiem konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli poszczególnych podregionów, samorządów, podmiotów górniczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, młodzieży, a także mediów.

Pierwszy projekt planu określa m.in.:

  • ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;
  • potrzeby i cele do 2030 r. służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • rodzaje planowanych projektów w zakresie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

Dalsze prace nad dokumentem zakładają uzgodnienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także konsultacje społeczne przyjętych zapisów w projekcie, a w następnym kroku wprowadzenie ewentualnych zmian po konsultacjach i przekazanie dokumentu w II połowie lipca br. do Komisji Europejskiej.

Na stronie Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego zamieszczono szczegółowe informacje w tym temacie.