Przejdź do treści Skip to footer
Podpisanie umowy realizacyjnej
Dodano: 28.09.2023

Startujemy z rewitalizacją linii kolejowej 190

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym podpisana zostanie umowa realizacyjna dotycząca projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach programu Kolej+. W imieniu strony samorządowej podpis pod umową złoży Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej - lidera projektu, jednocześnie deklarując wkład finansowy strony samorządowej w realizację inwestycji, tj. 52,5 mln zł (przewidywana wartość całej inwestycji to 350 mln zł netto).

Podpisanie umowy wieńczy wieloletnie starania samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych o przywrócenie znaczenia linii nr 190 na kolejowej mapie regionu i kraju.
Ostatnie pociągi regionalne kursowały na tym odcinku w roku 2009, wg coraz bardziej okrajanego rozkładu jazdy, który w żaden sposób nie mógł odpowiadać na oczekiwania mieszkańców. Szanse na zmianę tego stanu rzeczy pojawiły się wraz z powołaniem w roku 2019 Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, którego jedną z pierwszych decyzji był udział w programie Kolej+ w kontekście rewitalizacji linii nr 190 oraz linii nr 97 (Żywiec – Sucha Beskidzka). Z perspektywy dnia dzisiejszego przebudowa obydwu tych linii jest przesądzona (linia nr 97 będzie finansowana poza programem Kolej+).

Zawarcie umowy oznacza, że nieczynny odcinek linii kolejowej pomiędzy Bielskiem-Białą a Skoczowem zostanie gruntownie zmodernizowany, zgodnie z założeniami studium planistyczno-prognostycznego, opracowanego na zlecenie biura Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. Zgodnie z proponowanym przez PKP PLK S.A. harmonogramem, w latach 2024-2026 przewidywane są prace projektowe, natomiast po nich rozpoczną się roboty budowlane. Oczekuje się, że pierwsze pociągi pojawią się na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów w roku 2029.

W ramach ww. studium zaplanowano nie tylko wybudowanie praktycznie od nowa nawierzchni torowej, budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych, ale także utworzenie nowych przystanków kolejowych, takich jak Skoczów Bajerki II, Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Listopadowa. Konkurencyjność linii w transporcie przynieść ma korekta krzywych i łuków, dzięki której podniesiona zostanie prędkość do 100-120 km/h na odcinkach prostych i 60 -70 km/h na łukach. Dzięki inwestycji nie tylko przywrócona zostanie możliwość podróży koleją pomiędzy Bielskiem-Białą a Cieszynem czy Wisłą, ale powstanie pełny kręgosłup infrastrukturalny, umożliwiający utworzenie na terenie subregionu południowego kolei aglomeracyjnej, zgodnie z założeniami opracowywanego równolegle Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.

W działania zmierzające do przywrócenia połączeń pomiędzy Skoczowem i Bielskiem-Białą
pod koordynacją Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka na podstawie zawartego porozumienia zaangażowały się: Miasto Bielsko-Biała, Powiat cieszyński, Powiat bielski, Gmina Skoczów, Gmina Jasienica, Miasto Cieszyn, Miasto Wisła, Gmina Goleszów oraz Miasto Ustroń. Wynegocjowano korzystne deklaracje Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące partycypacji w kosztach inwestycji oraz przyszłego uruchomieniu przewozów na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała (deklaracja dotyczy co najmniej 8 par połączeń na dobę). Na podstawie uchwały Sejmiku Województwo Śląskie będzie partycypować w 50% samorządowego wkładu w realizację inwestycji.