Przejdź do treści Skip to footer
Stanowiska Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w sprawie rozwoju transportu kolejowego w subregionie
Dodano: 5.04.2024

Stanowiska Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w sprawie rozwoju transportu kolejowego w subregionie

Na podstawie uzgodnień podjętych na spotkaniu dotyczącym infrastruktury kolejowej subregionu południowego województwa śląskiego, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Bielsku-Białej, przygotowane zostały stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka dotyczące kluczowych kwestii w obszarze transportu kolejowego Aglomeracji Beskidzkiej.

Rozwój transportu w południowej części województwa śląskiego oraz potencjalne inwestycje samorządowe są w dużej mierze zależne od inwestycji pozostających w kompetencjach administracji rządowej. W największej mierze dotyczy to transportu kolejowego, a co za tym idzie modernizacji linii kolejowych, od których zależy planowanie inwestycji w transporcie publicznym. Model systemu transportu publicznego, na podstawie przyjętego w zeszłym roku Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ powinien opierać się na kolejowej sieci szkieletowej. Bez realizacji inwestycji kolejowych nie jest możliwe dokonanie przełomu w rozwoju transportu publicznego w subregionie południowym.

Przewodniczący Stowarzyszenia - Jarosław Klimaszewski skierował na tej podstawie do Prezesa Rady Ministrów  przyjęte jednogłośnie stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia ws. rewizji Krajowego Programu Kolejowego w kontekście przeniesienia zadań polegających na rewitalizacji linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń (granica państwa) oraz zadania dotyczącego modernizacji odcinka LK 117 z Bielska-Białej do granicy województwa z listy rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) na listę podstawową Programu.

Ponadto, do Zarządu Województwa Śląskiego, jako organizatora transportu, skierowane zostało również jednogłośnie przyjęte stanowisko ws. uruchomienia połączeń kolejowych na planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. łącznicy kolejowej przebiegającej przez Żywiec, pomiędzy linią kolejową nr 139 a linią kolejową nr 97. Skierowana została również prośba o zadeklarowanie liczby par połączeń wykorzystujących planowaną łącznicę, co umożliwi pełne uwzględnienie budowy łącznicy w kontekście prac projektowych prowadzonych przez PKP PLK S.A. (opracowane studium wykonalności dla LK 139 uwzględnia łącznicę jedynie z prawem opcji). Budowa łącznicy diametralnie skróci czas podróży w relacji w kierunku Suchej Beskidzkiej, zwiększając konkurencyjność transportu kolejowego dla południowo-wschodnich gmin obszaru (np. Jeleśnia i Korbielów w ), np. w formie trasowania części połączeń (kończących bieg w Żywcu) na linię 97 do stacji Jeleśnia.

Trzecie stanowisko Zgromadzenia Ogólnego, przekazane do Marszałka Województwa  Śląskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczy wytrasowania nowych połączeń Bielsko-Biała – Kraków z wykorzystaniem linii kolejowych nr 139 i 93 (przez Czechowice-Dziedzice i Oświęcim), przede wszystkim w kontekście potrzeb komunikacyjnych mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, połączenia z najbardziej popularnym wśród mieszkańców subregionu ośrodkiem akademickim, ale także połączenia tych miast i regionów jako celów turystycznych.

Wszystkie stanowiska dostępne są w BIP na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka https://bip.aglomeracjabeskidzka.eu/stanowiska.