Przejdź do treści Skip to footer
kopalnia
Dodano: 20.11.2020

Seminarium dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego) 17 listopada 2020 r. zorganizował Seminarium Partycypacyjne – transformacja społeczno-gospodarcza regionu dla przedstawicieli podregionu bielskiego, tj. dla przedstawicieli m.in.: władz lokalnych, agencji rozwoju, parków technologicznych, uczelni, instytutów badawczych, organizacji pracodawców, PUP, agencji zatrudnienia, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, OPS-ów, dyrektorów szkół zawodowych, jak również przedsiębiorców oraz grup społecznych.

Celem Seminarium było włączenie środowisk lokalnych w proces transformacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przygotowania dokumentów programujących (Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, RPO WSL 2021-2027), czego spodziewanym efektem ma być:

1. Diagnoza problemów pozwalająca stworzyć projekt dokumentu odpowiadający na rzeczywiste potrzeby społeczności podregionów.

2. Edukacja - poinformowanie o specyfice wsparcia FST, wyważenie i urealnienie zgłaszanych postulatów, minimalizowanie liczby wniosków niedotyczących problematyki dokumentu programującego.

3. Budowanie w społeczności lokalnej poczucia współwłasności procesu. Zwiększenie szans na merytoryczną dyskusję i uwagi na etapie wdrażania.

Seminarium przeprowadzono w trybie zdalnym, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogli czynnie w nim uczestniczyć i na forum wyrazić potrzeby, oczekiwania i inicjatywy w związku z procesem transformacji społeczno-gospodarczej regionu.

Szczegółowe informacje dotyczące Seminarium dostępne są pod poniższym linkiem:

https://transformacja.slaskie.pl/content/seminarium-tsg-bielski