Przejdź do treści Skip to footer
plakat informującący
Dodano: 2.02.2022

Robocze spotkania prekonsultacyjne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Departament Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaplanował kilka spotkań prekonsultacyjnych nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. Spotkania będą miały charakter konsultacji roboczych przed otwartymi konsultacjami społecznymi. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbędą się w formie warsztatów online na platformie MS TEAMS.

Terminy spotkań:

Celem spotkań prekonsultacyjnych jest włączenie partnerów publicznych, społecznych oraz gospodarczych jako przedstawicieli środowisk lokalnych, subregionalnych i regionalnych w proces zaplanowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w tym środków dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad kształtem nowego programu regionalnego na lata 2021-2027.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkania_prekonsultacyjne_fe_sl_21_27_310122