Przejdź do treści Skip to footer
Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 - Informacja z otwarcia ofert
Dodano: 23.01.2024

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 - Informacja z otwarcia ofert

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowała informację z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

W ramach przetargu, w wyznaczonym do 22 stycznia br. terminie, złożono 11 ofert, z czego 6 mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 13 983 215,70 zł brutto.

Informacje dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/28128/details.