Przejdź do treści Skip to footer
Tory
Dodano: 24.11.2020

Rewitalizacja linii kolejowej Bielsko-Biała – Cieszyn w II etapie Programu Kolej+

W dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki I etapu Programu Kolej+. Wśród przedsięwzięć, które przeszły do kolejnego etapu znalazła się Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków). To kolejny krok w kierunku modernizacji odcinka Bielsko-Biała Główna – Skoczów, bardzo ważnego dla rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Beskidzkiej.

Pasażerski ruch kolejowy w tym miejscu wygaszono w roku 2009. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi w ramach Komisji do spraw Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego, jak również współdziałanie z Samorządem Województwa Śląskiego, przyniosły wymierny efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190 (w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce objętego dofinansowaniem unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Nie udało się wówczas jednak znaleźć wystarczających argumentów, aby przekonać stronę rządową i samorząd wojewódzki do modernizacji ostatniego, kluczowego odcinka linii nr 190 – 22 km od Skoczowa do Bielska-Białej tak, aby możliwym było właściwe skomunikowanie tej części subregionu południowego województwa śląskiego (zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców). Podczas gdy brak realizacji inwestycji kolejowej na tym odcinku mógłby bardzo negatywnie oddziaływać na efektywność podejmowanych działań rewitalizacyjnych na pozostałych dwóch częściach linii 190 objętych współfinansowaniem ze środków UE.

Szansą dla linii Bielsko-Biała – Skoczów stał się uruchomiony przez PKP PLK S.A. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, który wstępnie dedykowany miał być jedynie inwestycjom wskazanym przez poszczególne władze wojewódzkie. Kolej+ ostatecznie skierowany jest dla wszystkich potencjalnych przedsięwzięć spełniających wymogi wytycznych programowych. Niezbędnym warunkiem realizacji przedsięwzięć w ramach Programu jest jednak partycypacja samorządów w inwestycji na poziomie co najmniej 15%.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią, zdeterminowane samorządy Aglomeracji Beskidzkiej zdecydowały się na udział w Programie Kolej+ w kontekście brakującego na mapie kolejowej subregionu odcinka Bielsko-Biała – Skoczów. Jednocześnie Aglomeracja Beskidzka bliska jest przekonania władz samorządu województwa śląskiego do współpracy i partycypacji finansowej w projekcie. Aktualnie trwają rozmowy na temat organizacji takiego partnerstwa.

Równolegle Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka złożyło fiszkę projektową w Programie Kolej+ dla odcinka Żywiec – Sucha Beskidzka na linii kolejowej nr 97. W tym przypadku identyczny projekt złożyło Województwo Małopolskie, które zaproponowało współpracę Stowarzyszeniu oraz samorządowi województwa śląskiego. Na tej podstawie Stowarzyszenie wycofało swój formularz projektowy dla rewitalizacji odcinka Żywiec – Sucha Beskidzka, a dalsze aplikowanie opierać się będzie o projekt Małopolski: Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec. Również w tym zakresie trwają rozmowy na temat trójstronnego partnerstwa, a konkrety poznamy w ciągu najbliższych dni.