Przejdź do treści Skip to footer
Przetarg na modernizację linii nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec
Dodano: 27.03.2023

Przetarg na modernizację linii nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” dla modernizacji linii kolejowej na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. Trasa ta jest fragmentem linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec.

Zakres prac w ogłoszonym przetargu obejmuje odcinek od kilometra 45,855 do km 81,162. W przetargu, poza wymianą torów, podsypki i przebudową obiektów inżynieryjnych, przewidziano opcje, m. in. dotyczące budowy nowego przystanku osobowego Żywiec os. 700-lecia w nowej lokalizacji czy wydłużenia peronu dwukrawędziowego z 200 m do 300 m wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w stacji Jeleśnia.

Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/23257/details

Jako termin składania ofert w przetargu wskazano 25 kwietnia 2023 r. Na projekt i realizację robót wykonawca będzie miał około dwa i pół roku.

Inwestycja przyniesie poprawę jakości komunikacji kolejowej i będzie zachętą do korzystania z pociągu. Dzięki jej realizacji mieszkańcy powiatów suskiego i żywieckiego zyskają lepsze możliwości dojazdu do pracy i szkoły w Krakowie, Bielsku-Białej czy Katowicach. Turyści z kolei otrzymają atrakcyjniejszą ofertę podróży w Beskid Żywiecki lub pod Tatry.

Finansowanie przedsięwzięcia przewidziano ze środków Krajowego Planu Odbudowy, stąd samorządy zrzeszone w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, pomimo wybrania projektu do dofinansowania z 1 miejsca na liście rezerwowej (po wycofaniu niektórych projektów z Programu), podjęły decyzję o rezygnacji z ubiegania się o środki na ten cel z Programu Kolej+.

Podkreślić należy, że już samo ogłoszenie przetargu jest zwieńczeniem wieloletnich starań o przywrócenie znaczenia linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka, w które zaangażowane były nie tylko samorządy Aglomeracji Beskidzkiej i powiatu suskiego, ale także mieszkańcy czy organizacje pozarządowe, ze Stowarzyszeniem Kolej Beskidzka na czele.

Jednocześnie fakt uwzględnienia modernizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka poza Programem Kolej+ w olbrzymi sposób zwiększa szansę na finansowanie w jego ramach drugiego z projektów zgłoszonych przez Aglomerację Beskidzką – rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów (3 miejsce na liście rezerwowej Programu). Szerzej na ten temat napiszemy wkrótce…