Przejdź do treści Skip to footer
tory kolejowe
Dodano: 26.04.2022

Projekty kolejowe Aglomeracji Beskidzkiej wciąż w grze

Zakończył się etap oceny formalno-merytorycznej 47 projektów złożonych do II etapu Programu Kolej Plus. Organizator konkursu (PKP PLK S.A) opublikował listę rankingową projektów, na której znalazły się również pozytywnie zaopiniowane projekty przygotowywane przez Aglomerację Beskidzką lub z jej udziałem, dla których na chwilę obecną zabrakło środków.

  1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków - Żywiec (liderem projektu jest Województwo Małopolskie) znalazł się na1 miejscu na liście rezerwowej,
  2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) – znalazł się na 3 miejscu na liście rezerwowej.

W zakresie projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków - Żywiec, podpisano w roku ubiegłym list intencyjny o współpracy Aglomeracji Beskidzkiej z Województwami: Małopolskim (liderem projektu) i Śląskim.

W działania zmierzające do przywrócenia połączeń pomiędzy Skoczowem i Bielskiem-Białą pod koordynacją Aglomeracji Beskidzkiej zaangażowały się, na podstawie zawartego porozumienia, Miasto Bielsko-Biała, Gminy: Cieszyn, Skoczów, Jasienica, Ustroń, Wisła, Goleszów oraz Powiaty: bielski i cieszyński. Wynegocjowano korzystne deklaracje Marszałka Województwa o partycypacji w kosztach inwestycji (50% samorządowego wkładu własnego) oraz o uruchomieniu przewozów na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała (deklaracja dotyczy co najmniej 8 par połączeń na dobę).

Samorządy Aglomeracji Beskidzkiej oczekują na ostateczne rozstrzygnięcia w kwestii faktycznego zabezpieczenia środków przez wnioskodawców wybranych projektów i kontraktowania umów realizacyjnych z PKP PLK S.A. Sytuacja powinna wyjaśnić się w ciągu najbliższych 2 - 3 miesięcy.