Przejdź do treści Skip to footer
Podpisanie Pozozumienia ZIT
Dodano: 15.05.2023

Prawie 157 mln euro dla Aglomeracji Beskidzkiej

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Beskidzka (pełniącym funkcję tzw. Związku ZIT dla subregionu południowego jako obszaru funkcjonalnego wskazanego w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”).

Podpisy pod porozumieniem złożyli Wicemarszałkowie Województwa - Anna Jedynak oraz Krzysztof Klimosz i reprezentanci Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka – Jarosław Klimaszewski, prezydent Miasta Bielska-Białej oraz Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków europejskich dla tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych.

Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 samorząd województwa pozyskał kwotę 5,1 mld euro. Z tej puli kwota 156 721 529,00 euro dedykowana jest na ZIT dla obszaru Aglomeracji Beskidzkiej, co oznacza, że na podstawie dzisiaj podpisanego porozumienia Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka oraz jego członkowie (41 gmin i powiatów), mają zagwarantowane środki europejskie na realizację przedsięwzięć ponadlokalnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności (w tym regionalnych tras rowerowych), kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego.

ZIT finansowane będą w naszym subregionie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (110 225 015 euro), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (1 910 112,00 euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (44 586 402 euro).

Biuro Stowarzyszenia opracowuje Strategię Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030), której zatwierdzenie jest warunkiem uruchomienia środków. Przewidywany termin uruchomienia pierwszych naborów w ramach ZIT Aglomeracji Beskidzkiej to III kwartał bieżącego roku.