Przejdź do treści Skip to footer
Pożegnanie
Dodano: 10.11.2023

Pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci zasłużonego samorządowca, wieloletniego prezydenta Bielska-Białej - Jacka Krywulta.

Ś.p. Jacek Krywult przez wiele lat zaangażowany był w działalność na rzecz lokalnego samorządu. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej Bielska-Białej, od grudnia 1980 r. jej przewodniczącym. W kwietniu 1981 roku został wybrany - jako kandydat bezpartyjny - prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę sprawował blisko rok, do stanu wojennego. Do samorządu powrócił w roku 2002. Zarządzał miastem przez cztery kolejne kadencje – do roku 2018, kiedy to zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta i objął mandat radnego. Od 2007 do 2018 przewodniczył samorządom subregionu południowego województwa śląskiego pełniąc m.in. funkcję Przewodniczącego Rady i Zgromadzenia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (2015 – 2018).

Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia.