Przejdź do treści Skip to footer
spotkanie w ramach konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)
Dodano: 16.11.2023

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)

Wczoraj, 15 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu w otwartym spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział interesariusze z terenu powiatu żywieckiego oraz przedstawiciele samorządów Żywiecczyzny. Spotkanie otwierał Starosta Żywiecki – Pan Adrian Midor.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Paweł Niklewicz przestawił konsultowany dokument -  Strategię Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) Strategii ZIT, jego strukturę, określoną misję i wizję Aglomeracji Beskidzkiej, cele strategiczne i operacyjne, a także najważniejsze kierunki działań wraz ze wskazaniem sposobu ich wdrożenia i realizacji. Scharakteryzowane zostały planowane zintegrowane oraz strategiczne projekty wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

Następnie Stanisław Baczyński – Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Żywcu i jednocześnie Radny Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawił plany Powiatu żywieckiego uwzględnione w ramach Strategii oraz jego istotną rolę i zaangażowanie w przygotowaniu Żywiecczyzny do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027.

Podsumowanie spotkania stanowił panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Wicestarosta Żywiecki - Stanisław Kucharczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Żywiec – Janusz Juraszek oraz Zastępca Wójta Gminy Rajcza – Honorata Szatanik.

Paneliści odnieśli się do największych wyzwań i korzyści wynikających z kooperacji samorządów subregionu w okresie ostatnich 20 lat, a także możliwości zwiększenia poziomu integracji samorządów zrzeszonych w Aglomeracji Beskidzkiej.

Paneliści, oprócz pozytywnego podsumowania dotychczasowej współpracy samorządów, wyrazili również przekonanie, że kontynuacja działań w ramach ZIT wdrażanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców subregionu i przyczyni się do rozwiązania wielu problemów, z którymi obecnie borykają się władze lokalne.

Ważnym elementem panelu była również dyskusja na temat gotowości samorządów zrzeszonych w Aglomeracji Beskidzkiej do zintegrowania działań w zakresie planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego, a także współpracy w rozwoju transportu publicznego. Uczestnicy spotkania wskazali bardzo istotne kwestie z punktu widzenia samorządów, dotyczące całej społeczności Aglomeracji Beskidzkiej, w tym potrzebę wsparcia edukacji, polityki senioralnej, a także reagowanie na niekorzystne zmiany demograficzne na terenie powiatu żywieckiego. Spotkanie było również okazją do wskazania dodatkowych obszarów, wymagających wsparcia takich, jak problem wykluczenia komunikacyjnego, ubóstwo energetyczne, polityka mieszkaniowa oraz cyfryzacja.