Przejdź do treści Skip to footer
banknoty
Dodano: 17.03.2021

Partycypacja Województwa Śląskiego w kosztach sporządzenia studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 190

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 15 marca 2021 r. podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w kwocie 750 tys. złotych, dla Miasta Bielska-Białej przeznaczonej na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielska-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)” realizowanego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +.

Przyznana kwota stanowi ok. 50% szacowanego kosztu sporządzenia wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla przedmiotowego projektu i ostatecznie przekazana zostanie zamawiającemu w trwającym postępowaniu przetargowym - Stowarzyszeniu AGLOMERACJA BESKIDZKA, które jest również wnioskodawcą i liderem projektu.

Aktualnie oferty złożone w postępowaniu poddawane są weryfikacji. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień 2021 r.