Przejdź do treści Skip to footer
flagi UE
Dodano: 8.02.2022

Nabory w Programie CERV wciąż otwarte

Komisja Europejska prowadzi nabory na projekty w ramach programów: Program “Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i Program „Sprawiedliwość”. W sumie na 2022 r. dla programu CERV przewidziano alokację w wysokości 143,4 mln euro, a dla programu „Sprawiedliwość” - 13,3 mln euro.

Program „Obywatele, równość, prawa i wartości” zapewnia środki finansowe na rzecz zaangażowania obywateli, równości dla wszystkich oraz wdrażania praw i wartości UE. Program ten łączy dawne programy: „Prawa, równość i obywatelstwo”  oraz „Europa dla Obywateli” . Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wspieranie następujących inicjatyw politycznych: europejski plan działania na rzecz demokracji , unijne ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów, Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE, sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za 2020 r.

Link dotyczący ww. naborów:

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en