Przejdź do treści Skip to footer
konsultacje LK139
Dodano: 17.04.2021

Modernizacja linii kolejowej nr 139 - konsultacje dla mieszkańców

Dla przygotowywanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii kolejowej nr 139 – na odcinku od Czechowic-Dziedzic przez Bielsko-Białą i Żywiec do granicy państw opracowywane jest studium wykonalności, w związku z czym zaplanowano spotkania konsultacyjne dla mieszkańców:

  • 28 kwietnia, godz. 10.00 - spotkanie dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej,
  • 29 kwietnia, godz. 10.00 - spotkanie na temat elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego.

Celem konsultacji jest identyfikacja oczekiwań mieszkańców w stosunku do infrastruktury kolejowej i rynku usług transportowych na tym obszarze.

Organizatorem konsultacji jest konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa.
Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie wideokonferencji on-line przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia na adres 
konsultacje.lk139@infracd.pl do 26 kwietnia br.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja potrzebna w dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia.