Przejdź do treści Skip to footer
euro
Dodano: 26.02.2021

Krajowy Plan Odbudowy

W lipcu 2020 r. liderzy państw Unii Europejskiej przyjęli projekt budżetu UE na lata 2021-2027 oraz określili wparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) z pulą środków 672 mld euro. Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 125 mld euro dotacji i ok. 35 mld euro pożyczek, co czyni nasz kraj jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), z którego do Polski ma trafić ponad 23 mld euro dotacji i ponad 34 mld euro pożyczek. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Warunkiem otrzymania tych funduszy jest opracowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

  • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
  • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Środki pozyskane z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności planuje się przeznaczyć na wsparcie dla nowoczesnej gospodarki, zielonej transformacji, zielonej mobilności, ochrony zdrowia, transformacji cyfrowej, a również na inwestycje infrastrukturalne (np. kolej i drogi).

Już dzisiaj, po publikacji projektu KPO rozpoczną się konsultacje społeczne, w ramach których odbędą trzy debaty dotyczące następujących obszarów wsparcia: Zielona energia i zrównoważona mobilność (2.03 br.), Zwiększenie dostępu i wzmocnienie jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (4.03 br.), Odporna i konkurencyjna gospodarka oraz Transformacja cyfrowa (9.03 br.). Udział w debatach będzie możliwy m.in. poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w serwisie YouTube.