Przejdź do treści Skip to footer
euro
Dodano: 18.01.2021

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa - środki europejskie 2021 - 2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

Czego dotyczą konsultacje?

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Z czego ok. 57 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Kto i kiedy może wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju.

Województwo Śląskie przystąpi do nich jako pierwsze już 19 stycznia o godzinie 14:00.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje będą odbywały się on-line.

konsultacjach zapraszamy na transmisję na żywo na kanale YouTube Funduszy Europejskich. Posiadacze konta na YouTube będą mieli możliwość zadawania pytań w komentarzach, które zostaną uwzględnione przez moderatora podczas konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Umowy Partnerstwa https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_up_2021_2027_011521