Przejdź do treści Skip to footer
konkurs fotograficzny
Dodano: 27.10.2023

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NATURA W OBIEKTYWIE- NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ”

Konkurs fotograficzny został zorganizowany przez Ekodoradców zatrudnionych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Bierze w nim udział 89 partnerów i współbeneficjentów. Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (POP), poprzez wdrażanie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego.

Ekodoradcy prowadzą konsultacje indywidualne dla mieszkańców 21 gmin subregionu, podczas których można dowiedzieć się jak podnieść efektywność energetyczną budynku, uzyskać pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła oraz pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację budynku. Ponadto, ekodoradcy współorganizują i uczestniczą w licznych wydarzeniach promując projekt i udzielając porad w terenie zainteresowanym osobom. Prowadzą także zajęcia edukacyjne w tematyce ochrony środowiska i ekologii w placówkach oświatowych subregionu.

Jednym z działań w ramach projektu, było zorganizowanie konkursu „Natura w obiektywie- najpiękniejsze miejsca Aglomeracji Beskidzkiej”. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców obszaru Aglomeracji Beskidzkiej do zaprezentowania natury – przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu, na zdjęciach wykonanych przez osoby zajmujące się fotografią w sposób amatorski.  Ekodoradcy będący także jurorami konkursu, mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie nadesłane fotografie prezentowały wysoki poziom.

Prace konkursowe to swoiste wizytówki obszaru Aglomeracji Beskidzkiej, a przedstawione na nich dzikie zwierzęta oraz zachwycające krajobrazy, w szczególności zmuszają do refleksji nad kwestiami związanymi z koniecznością ochrony środowiska. To bardzo istotne, aby działalność człowieka opierała się na zasadach zrównoważonego rozwoju, pozwalając na rozwój gospodarczy regionu z poszanowaniem dla dzikiej przyrody.  

W konkursie wzięło udział 26 osób. Nagrodzono 21 osób w trzech kategoriach wiekowych:

W I kategorii wiekowej , czyli uczestnicy od lat 7 do 12, nagrodzono następujące osoby:

I miejsce: Laura Janicka

II miejsce: Aleksandra Kukioła

III miejsce: Patryk Szalkowski

Wyróżnienia otrzymali: Maja Kastelik, Malwina Szweblik, Paweł Syldatk, Tomasz Syldatk, Szymon Syldatk oraz Wiktoria Kulesza.

W II kategorii wiekowej, czyli uczestnicy od lat 13 do 19, nagrodzono następujące osoby:

I miejsce: Oliwier Góralczyk

II miejsce: Antoni Piątek

III miejsce: Pola Pustelnik

Wyróżnienia otrzymali: Julia Marcinkowska, Zofia Moczek.

W III kategorii wiekowej, czyli uczestnicy powyżej lat 19, nagrodzono następujące osoby:

I miejsce: Wojciech Kaprzyk

II miejsce: Karolina Lapczyk

III miejsce: Tomasz Hilbrycht

Wyróżnienia otrzymali: Adrian Bielec, Barbara Szlauer, Beata Bogusz, Jerzy Pająk.

Dziękujemy za nadesłane prace oraz gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

GALERIA