Przejdź do treści Skip to footer
Grupa konsultacyjna – wyniki naboru
Dodano: 23.02.2023

Grupa konsultacyjna – wyniki naboru

Dla zapewnienia szerokiej partycypacji w procesie konsultowania kierunków rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej oraz projektów dokumentów planistycznych, programowych i strategicznych opracowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka, w tym Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027, Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę o powołaniu Grupy konsultacyjnej.

W ogłoszonym naborze wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, a także partnerów społecznych, gospodarczych oraz środowiska naukowego.

Weryfikacja zgłoszeń przeprowadzona została przez Komisję Oceniającą nabór, a ostateczną decyzję co do składu Grupy podjął Zarząd Stowarzyszenia.

Do współpracy w ramach Grupy konsultacyjnej zaproszono przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich podmiotów, które zgłosiły się do udziału w naborze:

 1. Stowarzyszenie KOLEJ BESKIDZKA, 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 52
 2. Stowarzyszenie BESKIDLOVE, 34-370 Rajcza, Rycerka Górna 77 B
 3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała,
  ul. Willowa 2
 4. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
 5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
 6. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI”, 43-300 Bielsko-Biała,
  ul. Sempołowskiej 13
 7. Fundacja Mysikrólik - Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, 43-300 Bielsko-Biała,
  ul. Admiralska 10
 8. Żywiecka Fundacja Rozwoju, 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 2.