Przejdź do treści Skip to footer
Eksperci o kolei w subregionie południowym
Dodano: 4.03.2024

Eksperci o kolei w subregionie południowym

Kluczowe kwestie dotyczące znaczenia kolei w rozwoju transportu publicznego w subregionie południowym województwa śląskiego w kontekście założeń Planu zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ były dzisiaj szeroko dyskutowane w bielskim ratuszu. W spotkaniu zainicjowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Bielska-Białej i Przewodniczący Stowarzyszenia - Jarosław Klimaszewski, udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Przemysław Koperski, przedstawiciele samorządów województw małopolskiego i śląskiego, przedstawiciele PKP PLK S.A. i operatorów transportu kolejowego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów gminnych i powiatowych.

Pod koniec zeszłego roku Plan zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ został przyjęty uchwałami, najpierw Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, a następnie przez wszystkie rady gmin i powiatów – 41 członków Stowarzyszenia. Plan uzyskał także pozytywną opinię Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co jest równoznaczne z możliwością finansowania założonych w nim działań ze środków europejskich. Przypominamy w tym miejscu, że w ramach Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027 na inwestycje z zakresu rozwoju transportu publicznego i mobilności przeznaczonych zostanie w najbliższych latach ok. 200 mln euro.

Tematem przewodnim spotkania był rozwój infrastruktury kolejowej na terenie subregionu południowego, która zgodnie z zapisami Planu zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ po zrealizowaniu zakładanych przez PKP PLK S.A. modernizacji zapewni znakomitą bazę do stworzenia kolei aglomeracyjnej i wielki potencjał dla rozwoju transportu publicznego. Lokalne samorządy wykazały inicjatywę w tym zakresie angażując się finansowo w modernizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów oraz linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka. Niemniej najważniejszym elementem istniejącej i przyszłej sieci kolejowej Aglomeracji Beskidzkiej jest linia nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zwardoń. Tymczasem, pomimo wielu optymistycznych informacji na ten temat pojawiających się w przestrzeni medialnej, prace projektowe na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zwardoń znalazły się tylko na liście rezerwowej (25 miejsce), a realna modernizacja, tj. roboty budowlane na tym odcinku – dopiero na miejscu 60. Z kolei modernizacja odcinka LK 117 z Bielska-Białej do granicy województwa (o długości 11 kilometrów) znajduje się na liście rezerwowej projektów regionalnych kolejny raz (dopiero na 21 miejscu).
W tym kontekście niezmiernie istotnym elementem spotkania była deklaracja PKP PLK S.A. o woli rewizji Krajowego Programu Kolejowego.

Część dyskusji poświęcono możliwości budowy łącznicy dla linii kolejowych nr 139 i 97 w Żywcu. Łącznica wskazana została w Planie zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, jako element znacznie skracający podróż w kierunku Suchej Beskidzkiej, a jednocześnie stanowiący potencjał do powrotu na tory kolejowe w subregionie połączeń ponadregionalnych, przede wszystkim w kierunku Zakopanego, a być może także historycznego połączenia w kierunku Jasła. Wstępną deklarację w zakresie wykorzystania łącznicy (w ramach obsługi odcinka Żywiec-Sucha Beskidzka) złożyli przedstawiciele samorządu województwa śląskiego.

Istotny wkład do dyskusji wniósł również przedstawiciel Kolei Śląskich prezentując optymistyczne plany spółki w kontekście możliwości realizacji istotnych zakupów taborowych, które w przyszłości mogłyby obsługiwać także nowe połączenia w subregionie południowym. W tym przypadku mowa była o zwiększeniu częstotliwości połączeń na odcinku Czechowice-Dziedzice – Zwardoń i na innych już obsługiwanych liniach, ale także o atrakcyjnej ofercie w zakresie zupełnie nowych połączeń kolejowych. Analizowane są możliwości w zakresie połączeń Żywiec – Sucha Beskidzka (co 60 min. w godzinach szczytu) oraz możliwość utworzenia połączeń Wilkowice – Cieszyn/Wisła czy Chybie – Cieszyn.

Podsumowując należy podkreślić, że zarówno ze strony samorządowej, jak i przedstawicieli PKP PLK S.A. czy operatorów transportu kolejowego, padły deklaracje o woli współpracy w kierunku rozwoju transportu kolejowego w Aglomeracji Beskidzkiej.