Przejdź do treści Skip to footer
logo projektu
Dodano: 12.08.2022

Ekodoradcy w Aglomeracji Beskidzkiej

Począwszy od lipca w każdy poniedziałek ekodoradcy subregionalni zatrudnieni w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego odpowiadają na telefony mieszkańców 21 gmin Aglomeracji Beskidzkiej i udzielają informacji nt. dostępnych form wsparcia oraz dotacjach na wymianę źródeł ciepła. Można również dowiedzieć się jak podnieść efektywność energetyczną budynków oraz otrzymać pomoc w doborze optymalnego ekologicznego źródła ciepła. Ekodoradcy udzielają informacji o następujących dostępnych obecnie w ww. zakresie programach: Czyste Powietrze, Mój prąd, Moje ciepło, Ciepłe mieszkanie, Moja woda, Mój elektryk, Przydomowa oczyszczalnia oraz uldze termomodernizacyjnej.

Ekodoradcy od lipca dostępni są również dla mieszkańców podczas dyżurów, które pełnią w 21 gminach Aglomeracji Beskidzkiej. Konsultacje odbywają się 2 razy w miesiącu w każdej z tych gmin i cieszą się dużym zainteresowaniem.

W związku z działalnością ekodoradców został uruchomiony profil na Facebooku „Ekodoradcy w Aglomeracji Beskidzkiej”: https://www.facebook.com/Ekodoradcy.Aglomeracja.Beskidzka, w celu promowania działań projektowych oraz prowadzenia edukacji ekologicznej, jak również zachęcania mieszkańców Aglomeracji Beskidzkiej do wprowadzenia ekologicznych zmian w życie.

Ponadto, ekodoradcy subregionalni współpracują z ekodoradcami gmin partnerskich projektu z terenu Aglomeracji Beskidzkiej oraz z ekodoradcami Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu, jak również z ekodoradcami z całego województwa śląskiego. Wymieniają się doświadczeniami oraz pomagają w planowaniu działań związanych z realizacją zadań projektowych.

Jednym z kluczowych zadań ekodoradców jest również edukacja mieszkańców, w tym  dzieci i młodzieży z zakresu ochrony powietrza. Oprócz lekcji ekologii w szkołach i przedszkolach ekodoradcy od września planują organizować konkursy oraz prowadzić kampanie zachęcające do wprowadzenia ekologicznych zmian w życie. Planują także uczestniczyć w zebraniach wiejskich oraz organizować spotkania dla mieszkańców, podczas których będzie można zasięgnąć wiedzy w temacie wymiany źródła ciepła, rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz możliwych do uzyskania dofinansowań na tego typu przedsięwzięcia.

Ponadto, w dniach 13-15 września ekodoradcy będą uczestniczyć w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich. Tym samym ekodoradcy zapraszają do wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu i odwiedzenia ich stoiska, w celu poszerzenia wiedzy na temat ekologicznych rozwiązań w domu oraz uzyskania dotacji na ten cel.