Przejdź do treści Skip to footer
CityLaBB
Dodano: 16.10.2020

CityLaBB

Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA nawiązało współpracę z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych CityLaBB i zaangażowało się w promowanie spotkań, których cel stanowiło upowszechnienie wyników badań CityLaBB wśród mieszkańców obszaru Aglomeracji Beskidzkiej.

CityLaBB Zasoby kapitałowe Aglomeracji Beskidzkiej jest projektem realizowanym w ramach programu “FIO Śląskie Lokalnie 2020”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zespół badaczy, w składzie Joanna Wróblewska-Jachna, Anna Barabasz, Dawid Zieliński, przygotował inwentaryzację zasobów ekonomicznych i społecznych, które ma do swojej dyspozycji Aglomeracja Beskidzka. Zespół proponuje wiedzę o regionie, w którym mieszkamy. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o współczesnych determinantach rozwoju społeczno-gospodarczego. Dostarczenie materiałów popularnonaukowych na temat wpływu relacji społecznych na modele zarządzania układami terytorialnymi może przyczynić się do wypracowania rywalizującej współpracy. Konkurencja wewnętrzna jest jednym z istotnych czynników ograniczających potencjały układów terytorialnych. Harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy wymaga społecznego uświadomienia sobie posiadanego bogactwa kulturowego i ekonomicznego. Polskie miasta znajdują się w fazie rozwojowej wymagającej otwarcia się na migrantów, niezbędne staje się opracowanie strategii utrzymania zasobów ludzkich i społecznych. Obecnie w wielu obszarach następuje dywersyfikacja narodowościowa, a także wyznaniowa. Realizacja projektu CityLaBB przyczynia się do wypełnienia braków wydawniczych przybliżających tematykę rozwoju regionalnego mieszkańcom. Powstałe artykuły popularnonaukowe i infografiki są udostępnione do pobrania ze strony https://www.facebook.com/Citylabb.