Przejdź do treści Skip to footer
laptop z kartką na biurku
Dodano: 8.01.2021

Badanie opinii mieszkańców gmin z obszaru partnerstwa uczestniczącego w projekcie pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”

Ankieta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców gmin: Rajcza, Ujsoły, Istebna, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz, gdyż badanie przeprowadzane jest w ramach projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.

Niniejszym zapraszamy mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, tj. Gminy Rajczy i Gminy Ujsoły oraz samorządów powiązanych funkcjonalnie z ww. jednostkami, tj. gmin: Istebna, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz, do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie, dostępnej pod adresem: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27cmtv6

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.