Przejdź do treści Skip to footer
banknoty euro
Dodano: 15.07.2022

5 miliardów euro dla województwa śląskiego

Kontrakt programowy, zawarty pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Zarządem Województwa Śląskiego, reguluje zasady dotyczące wykorzystania środków europejskich dedykowanych regionowi oraz określa kierunki i warunki finansowania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Kontrakt programowy wskazuje ponadto priorytetowe przedsięwzięcia, zabezpieczając jednocześnie w programie regionalnym środki na ich realizację lub wskazując źródła finansowania, tym samym stanowiąc podstawę do negocjacji z Komisją Europejską.

Zgodnie z treścią podpisanego Kontraktu środki jakie trafią do województwa śląskiego to:

  • 2 092 328 592 euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • 829 921 892 euro środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • 2 118 913 754 euro środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,

razem rekordowe 5 041 164 238 euro.

Miło nam poinformować, że jednocześnie w Kontrakcie programowym potwierdzono zobowiązanie do kontynuacji realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w subregionach województwa śląskiego, wskazując jako realizatora ZIT na południu regionu Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. Wartość środków europejskich na ZIT w naszym subregionie przekroczy 150 mln euro i będzie przeznaczona m. in. na inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonej mobilności, w tym regionalnych tras rowerowych, kultury i turystyki, szkolnictwa branżowego oraz niwelowania skutków działalności przemysłowej. Dodatkowo, Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka będzie jednym z największych beneficjentów przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie programowym. Kontrakt wskazuje wśród takich przedsięwzięć m. in.:

  • Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz ze wsparciem ośrodków edukacji ekologicznej na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej (lider: Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka),
  • Kompleksowa ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej (lider: Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka),
  • Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego (lider: Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka).

Więcej informacji nt. Kontraktu programowego znajduje się na stronach samorządu województwa: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/ponad_5_miliardow_euro_dla_slaskiego_071322