Przejdź do treści Skip to footer
euro
Dodano: 12.04.2022

150 mln euro na ZIT w Aglomeracji Beskidzkiej

Po sukcesie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych na terenie subregionu południowego województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które zaowocowały ponad dwustoma przedsięwzięciami infrastrukturalnymi, edukacyjnymi i społecznymi za niemal 500 mln zł, trwają prace nad przygotowaniem ich kontynuacji, koordynowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne finansowane będą ze środków nowego programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, dla którego rozpoczęto właśnie konsultacje społeczne. Wprawdzie trwa proces negocjacji programu regionalnego, niemniej jednak już teraz wiadomo, że w ramach ZIT na obszar Aglomeracji Beskidzkiej trafi prawie 150 mln euro dedykowanych na obszary tematyczne takie jak:

•          efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

•          rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,

•          ochrona różnorodności biologicznej,

•          zrównoważony transport miejski,

•          regionalne trasy rowerowe,

•          zwiększenie roli turystyki i kultury w rozwoju subregionalnym,

•          niwelowanie skutków działalności przemysłowej/ ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych na cele rozwojowe

•          rozwój kształcenia branżowego we współpracy z przedsiębiorcami.

Całość środków dla subregionu południowego obejmie dodatkowo wsparcie dla gmin zagrożonych trwałą marginalizacją zidentyfikowanych na poziomie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, tj. dodatkowe wsparcie dla gmin Rajcza i Ujsoły na poziomie 6 mln euro, oraz projekty strategiczne, w tym dodatkowe wsparcie skierowane na ochronę różnorodności biologicznej o wartości ponad 13 mln euro.

Środki europejskie dedykowane subregionowi południowemu w nowej perspektywie finansowej pozwolą na kontynuację i umocnienie współpracy samorządów subregionu południowego w zakresie realizacji zintegrowanego modelu rozwoju wewnątrz Aglomeracji Beskidzkiej, którego wdrażanie rozpoczęte zostało jeszcze w latach 2007-2013. W ramach przypomnienia efektów RIT zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego

wersja standardowa:  https://www.youtube.com/watch?v=_TEXSTXYmJE

wersja z audiodeskrypcjąhttps://www.youtube.com/watch?v=k6imBCiIiwg