Przejdź do treści Skip to footer

Sieć tras rowerowych w Aglomeracji Beskidzkiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka moderuje współpracę samorządów subregionu południowego w celu stworzenia sieci tras rowerowych, które wpiszą się w założenia wojewódzkie w tym zakresie, a jednocześnie odpowiadać będą potrzebom mieszkańców i turystów, łącząc poszczególne miejscowości i atrakcje turystyczne. W tym celu powołana została grupa robocza przy Zarządzie Stowarzyszenia, złożona z przedstawicieli poszczególnych gmin i pracowników biura Stowarzyszenia, której nadrzędnym zadaniem będzie wyznaczenie mapy przebiegów tras składających się na sieć w oparciu o proponowane korytarze.

Do zadań Grupy roboczej należą ponadto:

  1. inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej w subregionie południowym,

  2. przygotowanie planu spójnej sieci tras rowerowych w subregionie południowym z uwzględnieniem sieci podstawowej (trasy o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym uwzględnione w założeniach wojewódzkich) oraz sieci uzupełniającej,

  3. współpraca z organizacjami zrzeszającymi rowerzystów,

  4. współpraca ze Śląskim Oficerem Rowerowym oraz Zarządem Województwa Śląskiego,

  5. współpraca z potencjalnymi partnerami, zarządcami terenów niezbędnych dla celów projektowych,

  6. monitoring prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie infrastruktury transportu rowerowego,

  7. monitoring źródeł finansowania zintegrowanego przedsięwzięcia,

  8. bieżące informowanie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka o wynikach prac.